Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Στις 22 Μαΐου γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Βιολογικής Πoικιλότητας ή αλλιώς Βιοποικιλότητας. Ευκαιρία λοιπόν να ψάξουμε ποιες είναι οι προστατευόμενες περιοχές του Νομού μας.

Το Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, το οποίο περιλαμβάνει τις περιοχές για την προστασία της Ορνιθοπανίδας “Ζώνες Ειδικής Προστασίας” (ΖΕΠ) και τους “Τόπους Κοινοτικής Σημασίας” (ΤΚΣ).

Οι περιοχές του Νομού Πέλλας που εντάσσονται στον κατάλογο Natura 2000 για την προστασία των οικοτόπων και τις ορνιθοπανίδας είναι οι εξής:

  • Όρος Πάικο (ΤΚΣ)
  • Λίμνη Άγρα (ΤΚΣ)
  • Στενά Αψάλου-Μογλένιτσας (ΤΚΣ)
  • Κορυφές Όρους Βόρα (ΤΚΣ/ΖΕΠ)
  • Όρη Τζένα (ΤΚΣ/ΖΕΠ)
  • Λίμνη και Φράγμα Άγρα (ΖΕΠ)

Η διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας για εμάς. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η βιοποικιλότητα ολόκληρου του πλανήτη απειλείται. Συμβάλλοντας στην εξαφάνιση των ειδών και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας και τις μελλοντικές γενιές. Όλοι απολαμβάνουμε όσα μας παρέχει η φύση δωρεάν όπως το νερό και ο αέρος ενώ έχουμε και οικονομικά οφέλη από δραστηριότητες όπως ο αγροτουρισμός και η αλιεία. Γι' αυτό αξίζει τον κόπο να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και να αλλάξουμε τις συνήθειες και τη συμπεριφορά μας
Φωτογραφία: ‎Happy International Day for Biological Diversity!
Bonne Journée internationale de la diversité biologique!
Feliz Día Internacional de la Diversidad Biológica!
Хорошего международного дня биологического разнообразия!
生物多样性国际日快乐!
!يوم دولي للتنوع البيولوجي سعيد

http://www.cbd.int/idb/2013/‎